باشگاه تخصصی یوگا سینا کلاس یوگا در کرج و تهران
روز هفته:     نام کلاس:     استاد:     جنسیت:     شعبه:    

کلاس ها

شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
پایهنامشخص14:30-16138بانوان1,600,0001398/3/18اکباتان
پایهنامشخص20-21:30118آقایان1,600,0001398/3/18اکباتان
یکشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
پایه8:30-10:0078بانوان1,400,0001398/3/19کرج
پایه15:00-16:30118بانوان1,400,0001398/3/19کرج
پایهنامشخص9-10:3098بانوان1,600,0001398/3/19اکباتان
پایهنامشخص17:30-1908بانوان1,600,0001398/3/19اکباتان
پایهنامشخص17-18:3078آقایان1,600,0001398/3/19اکباتان
پایهنامشخص15:30-17168بانوان1,600,0001398/3/19ستارخان
دوشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
پایه17:30-19:0008بانوان1,400,0001398/3/20کرج
پایه7:00-8:30188آقایان1,400,0001398/3/20کرج
کودکانشهره خراسانی15-16:30128بانوان1,600,0001398/3/20اکباتان
پایهنامشخص11:30-13208بانوان1,600,0001398/3/20ستارخان
سه شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
پایه20:00-21:30128آقایان1,400,0001398/3/21کرج
پایهنامشخص9-10:30168بانوان1,600,0001398/3/21ستارخان
چهارشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
پایهنامشخص11:30-1388بانوان1,600,0001398/3/22اکباتان
پایهنامشخص20-21:30148آقایان1,600,0001398/3/22ستارخان
پنج شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروعشعبه
پایه17:30-19:00198بانوان1,400,0001398/3/23کرجبه کانال تلگرام ما بپیوندید

جهت اطلاع از دوره ها، تخفیف ها و سایر اخبار به کانال تلگرام ما بپیوندید